nl / en

RONDLEIDING

INTONATIE


De nog niet sprekende pijpen worden door de intonateur op de intonatielade (een open orgel) geplaatst waar hij volgens zijn ervaring een eerste klank in de pijpen aanbrengt.
U kunt dit intoneren vergelijken met het blazen over een flesje waarbij met de juiste lipopening, luchtdruk en richting de beste toon ontstaat.
Bij deze voorintonatie houden we een ruime marge aan. De definitieve klank ontstaat pas in de akoestiek van de ruimte waar het orgel wordt geplaatst.
Tenslotte wordt de pijp op lengte gemaakt.Dit laatste noemen we stemmen.


Ga door naar opbouw -->