nl / en

HISTORIEHistorie

In 1903 startte Bernard Pels (1870–1933) - tot dan toe meesterknecht bij de Alkmaarse orgelmaker Ypma - een eigen orgelmakerij. Zijn zoon Anton (1895–1960) bouwde het bedrijf uit tot een van de grootste in Europa. Zoon Bernard (1921-1996), de derde generatie Pels, huwde de dochter van orgelmaker D’Hondt uit Herselt in België en zette in 1962 diens bedrijf voort onder de naam Pels D’Hondt.

In 1962 werd Rochus van Rumpt (1919-1996) mede-eigenaar. Hij behartigde al sedert 1952 vanuit zijn woonplaats ’s-Hertogenbosch de belangen van het bedrijf in Zuid-Nederland en België. Vanaf dat moment werden weer traditionele orgels gemaakt met sleepladen. Na overname van de eveneens in 1903 door Gerrit van Leeuwen opgerichte orgelmakerij Van Leeuwen uit Leiderdorp werden vanaf 1965 werkzaamheden vanuit Alkmaar voortgezet onder de naam Pels & Van Leeuwen.

In 1970 verplaatste de familie Van Rumpt de orgelmakerij dichter naar hun geboortestreek en in1981 naar  ‘s-Hertogenbosch. Binnen de selecte groep van traditionele ambachtslieden kwam het accent steeds meer te liggen op de restauratie van historische instrumenten. De kennis en ervaring die hierbij werd opgedaan werd toegepast bij de bouw van nieuwe orgels.

Opvolger Peter van Rumpt (1948) deed zijn intrede in het bedrijf in 1969. In 1985 volgde hij zijn vader op en initieerde hij een sterke artistieke ontwikkeling. Met Horst Rickels maakte hij in 1998 een nieuw instrument Trivento®, op basis waarvan het Soundscape Design Artwork “Wind Notation” werd gecreëerd naar ontwerp van Shono in Japan.
Onder zijn leiding werden nieuwe orgels gebouwd in o.a. het Muziekcentrum “Frits Philips”, Eindhoven, de Nicolaikyrka, Halmstad, de Ter Coulsterkerk, Heiloo, JBZ kapel, 's-Hertogenbosch, Sint-Pieterskerk, Tielt en restauraties c.q. reconstructies gerealiseerd van historische orgels in o.a. Waalwijk, Kerk aan de Haven, Oploo, St. Matthias en Beverlo, België.

De derde generatie (zoon Rochus 1978) is sinds 2011 werkzaam in de orgelmakerij. Hij behaalde het orgelbouwdiploma aan de Oscar Walckerschule in Ludwigsburg en specialiseerde zich in het maken van labialen en tongwerken en ambachtelijke gietmethoden. Na het behalen van zijn Geselle diploma aan de Oscar Walckerschule te Ludwigsburg heeft hij gedurende ruim tien jaar ervaring opgedaan in het buitenland in alle facetten van het orgelvak met inbegrip van het plaatsen en intoneren van vele instrumenten. Boekhouding, personeelszaken en overige administratieve werkzaamheden worden sinds 2009 gedaan door dochter Jacqueline (1984).

In januari 2017 richtte Rochus een nieuwe vennootschap op Orgelmakerij Rochus van Rumpt & Zonen B.V. waarmee hij een doorstart realiseerde van Pels & Van Leeuwen. De orgelmakerij is sindsdien gevestigd in de voormalige Bernadettekerk te Rosmalen.