nl / en

HISTORIE

Historie

In 1903 startte Bernard Pels (1870–1933) - tot dan toe meesterknecht bij de Alkmaarse orgelmaker Ypma - een eigen orgelmakerij. Zijn zoon Anton (1895–1960) bouwde het bedrijf uit tot een van de grootste in Europa. Zoon Bernard (1921-1996), de derde generatie Pels, huwde de dochter van orgelmaker D’Hondt uit Herselt in België en zette in 1962 diens bedrijf voort onder de naam Pels D’Hondt.

In 1962 werd Rochus van Rumpt (1919-1996) mede-eigenaar. Hij behartigde al sedert 1952 vanuit zijn woonplaats ’s-Hertogenbosch de belangen van het bedrijf in Zuid-Nederland en België. Vanaf dat moment werden weer traditionele orgels gemaakt met sleepladen. Na overname van de eveneens in 1903 door Gerrit van Leeuwen opgerichte orgelmakerij Van Leeuwen uit Leiderdorp werden vanaf 1965 werkzaamheden vanuit Alkmaar voortgezet onder de naam Pels & Van Leeuwen.

In 1970 verplaatste de familie Van Rumpt de orgelmakerij dichter naar hun geboortestreek en in1981 naar  ‘s-Hertogenbosch. Binnen de selecte groep van traditionele ambachtslieden kwam het accent steeds meer te liggen op de restauratie van historische instrumenten. De kennis en ervaring die hierbij werd opgedaan werd toegepast bij de bouw van nieuwe orgels.

Opvolger Peter van Rumpt (1948) deed zijn intrede in het bedrijf in 1969 en initieerde een periode van sterke artistieke groei. De derde generatie (zoon Rochus 1978) is sinds 2011 werkzaam in de orgelmakerij. Hij behaalde het orgelbouwdiploma aan de Oscar Walckerschule in Ludwigsburg en specialiseerde zich in het maken van labialen en tongwerken en ambachtelijke gietmethoden. Boekhouding, personeelszaken en overige administratieve werkzaamheden worden sinds 2009 gedaan door dochter Jacqueline (1984).